บริษัท บุญทรีฟู้ด จำกัด

(โรงงาน) เลขที่ 68 หมู่ที่ 3 ถ.เลียบคลองแคราย
ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ประเทศไทย
Tel : +66 (0)34 419301
Mobile : 098-351-9145
Email: sales@boontreefood.com

         

     

     

ติดต่อเรา