Who
are

We ?


    บริษัท บุญทรีฟู้ด จำกัด เป็นผู้ผลิต และรับจ้างผลิต (OEM) อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง ครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสูตร การผลิต การศึกษาอายุการเก็บสินค้า ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและขออนุญาติการใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น อย ฮาลาล เพื่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ


    เรามุ่งมั่นในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฏหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

    เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

    เราออกแบบสายการผลิตที่รองรับการผลิตผลิตภัณฑ์เราออกแบบสายการผลิตที่รองรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทย่าง ต้ม นึ่ง ผัด อบลมร้อน ในกลุ่มเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ซุปและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ

    บริษัท บุญทรีฟู้ด จำกัด เป็นผู้ผลิต และรับจ้างผลิต (OEM) อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง ครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสูตร การผลิต การศึกษาอายุการเก็บสินค้า ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและขออนุญาติการใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น อย ฮาลาล เพื่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

    เรามุ่งมั่นในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฏหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

    เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

    เราออกแบบสายการผลิตที่รองรับการผลิตผลิตภัณฑ์เราออกแบบสายการผลิตที่รองรับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทย่าง ต้ม นึ่ง ผัด อบลมร้อน ในกลุ่มเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ซุปและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ