ระบบคุณภาพ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร

ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการผลิตอาหารที่ได้รับการยอมรับโดยสภาอาหารและยา

สินค้าได้รับการรับรองเครื่องหมายรับรองฮาลาล

ได้รับการรับรองมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้รับการรับรองมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สหรัฐอเมริกา)

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยสำหรับอาหาร BRCGS Food Safety (Issue 9)

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” อาหารกึ่งสำเร็จรูป

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เครื่องดื่ม

ตราสัญลักษณ์สินค้าที่ผ่านกระบวนการ และขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย “รสชาติไทยแท้”