คำถามที่พบบ่อย

เราเป็นผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม ในบรรจุภัณฑ์กระป๋องและซองเพ้าช์ ในรูปแบบ one-stop service โดยเราดูแลให้ตั้งแต่การพัฒนาสูตรการผลิต การศึกษาอายุการเก็บสินค้าไปจนถึงขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานสากลดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียน อย. / เครื่องหมาย Halal และการขอเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

 • อาหารพร้อมทาน แบบคาว / หวาน และส่วนประกอบเนื้อไก่ / เนื้อวัว / ปลา (ยกเว้นหมู) /
  Plant based
 • เครื่องดื่ม ประเภท ชา, กาแฟ, เครื่องดื่มชูกำลัง (ยกเว้นเครื่องดื่มอัดก๊าซ คาร์บอเนต)

ไม่จำเป็น เนื่องจากทางเรามีทีม Research and Development หรือ
R&D พัฒนาสูตรการผลิตให้

 • บรรจุภัณฑ์ประเภท กระป๋อง 24-36 เดือน
 • บรรจุภัณฑ์ประเภท ซองเพ้าซ์ 12-18 เดือน
 • บรรจุภัณฑ์ประเภท กระป๋องเครื่องดื่ม, ซุป 12-18 เดือน
 • สำหรับผู้ประกอบการที่มีสูตรในการพัฒนาการผลิตแล้ว 30,000 บาท
 • สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีสูตรในการพัฒนาการผลิตแล้ว 50,000 บาท
 • อาหารพร้อมทาน บรรจุกระป๋อง 30,000 กระป๋อง และบรรจุซองเพาซ์ 20,000 ซองต่อรสชาติ
 • เครื่องดื่ม 100,000 กระป๋อง