ซุปเห็ดชิตาเกะ SHIITAKE MUSHROOM SOUP 170 กรัม

ซุปเห็ดชิตาเกะพร้อมทาน ตราบองเต้ ผลิตจากชิตาเกะแท้ 100% พร้อมชิ้นเนื้อเห็ดเต็มคำในเนื้อซุป

ซุปข้าวโพด CORN SOUP 170 กรัม

ซุปข้าวโพดพร้อมทาน ตราบองเต้ ผลิตจากข้าวโพดแท้ 100% พร้อมชิ้นเนื้อข้าวโพดเต็มคำในเนื้อซุป

ซุปหัวหอมหอม ONION SOUP 170 กรัม

ซุปหัวหอมพร้อมทาน ตราบองเต้ ผลิตจากหัวหอมแท้ 100% พร้อมชิ้นเนื้อหัวหอมเต็มคำในเนื้อซุป