Sticky Rice with Coconut Milk 85g

ข้าวหลาม ตราบุญทรี ข้าวหลามรสชาติอร่อยหวานมัน กะทิเข้มข้นเหมือนส่วนหัวของข้าวหลามแท้