BEDO สัญจร 4 ภาค 2018

บริษัท บุญทรีฟู้ด จำกัด ได้เข้าร่วมงาน BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 ภายใต้แนวคิด เศษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศษฐกิจไทย ระหว่าง วันที่ 10-12 กันยายน 2561
ณ ลานเอนกประสงค์ ตึก B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ภายในงานมีผู้ประกอบการจากวิสาหกิจชุมชนนำผลิตภัณฑ์ และบริการ มาจัดแสดง เช่น ขนม และ ผลไม้แปรูปต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมเสวนา และ Workshop สาระความรู้ ความบันเทิง โดยบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์แกงกระป๋อง ที่มีรสชาติความเป็นไทยแท้ แจกชิมและทำการจำหน่าย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี